Welke eisen stellen verzekeraars aan een zonnestroominstallatie?

Welke eisen stellen verzekeraars aan een zonnestroominstallatie?

Vanaf het moment dat u van plan bent om te investeren in zonnepanelen is het verstandig om de verzekeraar bij uw plannen te betrekken. Verzekeraars nemen liever geen grote risico’s bij het verzekeren van een zonnestroominstallatie. Daar valt iets voor te zeggen. Daarom stellen verzekeraars een aantal eisen aan de realisatie van een zonnestroominstallatie. Door vooraf rekening te houden met deze eisen, voorkom je later problemen. Over het algemeen zijn de eisen van verzekeraars onder te verdelen in de volgende categorieën:

Uw bedrijfspand
Allereerst is het van belang dat de constructie krachtig genoeg is om de installatie te dragen. Dit staat in een zogenaamde statische berekening. Uit deze berekening moet naar voren komen dat de constructie sterk genoeg is om de beoogde zonnestroominstallatie te dragen. Daarvoor dienen wij ook een ballastberekening op te stellen. Hierin staat precies vermeld hoe veel ballast er nodig is om de installatie veilig en stevig op het dak te plaatsen. Dit moet vervolgens uit de statische berekening blijken. Bewaar deze documenten goed, want deze zijn het bewijs dat de draagkracht van uw bedrijfspand sterk genoeg is voor de geplaatste zonnepanelen.

De installatie
De installatie moet volgens de laatste normen zijn geplaatst. Ongeacht of de installatie aan een onafhankelijke inspectie wordt onderworpen, installeert Solisplan altijd volgens deze normen. Ook verschaffen wij bij oplevering een ‘AS-built dossier’, waarin alle tekeningen en technische gegevens van uw installatie zijn opgenomen. Handig als naslagwerk, maar zeker als andere partijen uw installatie komen inspecteren, onderhouden of keuren.

SCIOS Scope 12
De SCIOS Scope 12 is een relatief nieuwe eis die verzekeraars stellen aan zonnestroominstallaties. Maar daarom niet minder belangrijk. Doordat er steeds grotere verschillen in zonnestroominstallaties ontstonden, besloten verzekeraars om een eenduidige regeling  op te stellen. Zo weten de eigenaar van de installatie en de verzekeraar dat het goed zit met de kwaliteit en aanleg van de installatie. Deze inspectie is een gezamenlijk initiatief van het Verbond van Verzekeraars en installateurs van zonnepanelen. Solisplan heeft vanuit de brancheorganisatie in de werkgroep met het Verbond van Verzekeraars gezeten om deze regeling handen en voeten te geven. SCIOS Scope 12 is gebaseerd op Technisch Document 18 en kent zowel een eerste inspectie (EBI) als periodieke inspectie (PI).

De eerste inspectie is uitvoeriger dan de periodieke inspectie. Tijdens deze inspectie worden zaken gecontroleerd die eenmalig gecheckt kunnen worden, zoals de kwaliteit van aanleg. De periodieke inspectie gaat om onderdelen die wél met regelmaat controle vereisen. Dit om veiligheid te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan de technische staat van de installatie, maar ook de ventilatie van de omvormer. Kortom, een grondige inspectie om veiligheid te garanderen. Goed voor uw gemoedsrust en die van uw verzekeraar.

Wij ontzorgen
Solisplan heeft ruime ervaring met de verschillende eisen die door verzekeraars worden gesteld en ontzorgen u daarin volledig. In de meeste gevallen nemen wij deel aan het gesprek of nemen direct contact met uw verzekeraar op. In gevallen waarin specifieke eisen gelden, zoals bijvoorbeeld bij gecompartimenteerde hallen of bedrijfspanden voor opslag van gevaarlijke stoffen, komen wij met creatieve oplossingen waardoor de zonnestroominstallatie na goede afstemming toch geplaatst kan worden. Maar ook voor agrarische bedrijven hebben wij speciale oplossingen. Zo plaatsen wij onze omvormers vaak in een buitenpandige technische installatie, waardoor het brandrisico zo laag mogelijk blijft. Hieronder voorbeelden waarbij wij bijzondere oplossingen hebben gerealiseerd.