Een helder stappenplan


voor het hoogste rendement

In zeven stappen
naar een groene toekomst

Onze naam, Solisplan, betekent letterlijk ‘plan voor de zon’.  Wij hebben ons tot in de puntjes gespecialiseerd om bedrijven van ‘zakelijke’ zonnepanelen te voorzien. Elk bedrijf is immers uniek en vraagt om een eigen plan voor aanschaf, installatie en onderhoud van zonnepanelen. Zo bespaar je op de energiekosten en creer je rendement met onze werkwijze.

1. Aanvraag SDE++ subsidie

Als jouw bedrijfspand in aanmerking komt voor SDE++ subsidie, vragen wij deze eerst voor je aan. Zodra de subsidie is toegekend ontvang je van ons de beschikking. In tegenstelling tot veel andere aanbieders vragen wij de subsidie zakelijk aan op jouw bedrijfsnaam aan.

2. Uitgewerkt plan

We inventariseren de mogelijkheden en verzamelen alle benodigde informatie. We bespreken de eisen van verzekeraars, de geschiktheid van het dak en de aansluiting en de toelaatbaarheid van de bouwconstructie. Met behulp van luchtbeelden, hoogtekaarten en horizonprojecties komen we tot een specifiek plan op maat. Met de rendementsberekening krijgt u een goed beeld van de terugverdientijd.

3. Schouw

Voordat we gaan installeren, voeren we (nogmaals) een grondige schouw uit. We bekijken of de situatie nog volgens plan is en bespreken precies waar en hoe alles gemonteerd zal worden. Met deze dubbelcheck voorkomen we fouten. Met een risicoanalyse zorgen we voor een veilige werksituatie. We zijn VCA** gecertificeerd en voldoen aan alle gestelde veiligheidseisen en werken daar ook naar.

4. Afstemming instanties

Voor de realisatie stemmen we alles af met onder andere de netbeheerder en de meetverantwoordelijke. We informeren en voorzien hen van het juiste papierwerk. Zo regelen we bijvoorbeeld de vaststelling van uw installatie bij CertiQ, waardoor na oplevering de voorschotverlening van de subsidie in gang wordt gezet. Ook adviseren we bij het afsluiten van nieuwe contracten met bijvoorbeeld uw energieleverancier.

5. Gedetailleerde begeleiding

Met een gedetailleerd plan van aanpak informeren wij jou precies in welke stappen en met welke planning het project verloopt. Onder toezicht van de projectmanager installeren we alles volgens afspraak. We zien erop toe dat alles netjes en veilig verloopt.

6. Oplevering met documentatie

Na controle wordt het project opgeleverd. We overhandigen een uitgebreid opleverdocument met alle (3D) tekeningen en technische informatie over het systeem. Ook voeren we een laatste inspectie uit om te zien dat alles écht werkt zoals afgesproken.

7. Periodiek onderhoud

Om optimaal rendement uit uw zonnepanelen te blijven halen bieden we jou de functionaliteit om uw systeem gratis real-time te monitoren. Ook kunt u bij ons een onderhoudscontract afsluiten. Dit kan een standaard contract zijn, maar ook op maat indien bijvoorbeeld uw verzekeraar specifieke eisen stelt. Elke situatie is immers uniek en ook het onderhoud van uw systeem kan om maatwerk vragen!