SDE++

Stimuleringsmaatregelen

SDE++

Het rendement op uw investering wordt voor een groot deel beïnvloed door de subsidie die u ontvangt met de productie van uw zonnestroominstallatie. We zien echter dat de markt groeit, waardoor de subsidie op de opbrengst van zonnepanelen afneemt. Wij kunnen subsidies voor u aanvragen. Ook nemen we de subsidiebedragen altijd mee in de rendementsberekeningen van uw businesscase. De belangrijkste subsidie is de SDE++. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. U komt hiervoor in aanmerking als u energieproducent wordt en een grootverbruikaansluiting (3x80A) heeft. In het najaar van 2020 is de SDE+ overgegaan in de vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

Uw CO2-besparing gesubsidieerd met SDE++

Met de SDE++ krijgt u subsidie voor CO2-besparing. De overheid heeft gekwantificeerd hoeveel CO2-besparing zonne-energie met zich meebrengt. Maar er zijn ook andere technieken die aanspraak maken op deze subsidie. Op dit moment worden de verbredingsopties voor 2021 onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan de productie van circulaire en biobased technieken, geavanceerde biobrandstoffen en COâ‚‚-levering aan de glastuinbouw. Onze verwachting is dat de subsidies voor zonne-energie daardoor verder gaan dalen. De SDE++ kent in 2021 nog maar één ronde die opent op 5 oktober en loopt tot en met 11 november 2021. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Naast deze subsidies zijn er nog een aantal kleinere subsidies beschikbaar voor specifieke doelgroepen. Zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA).

In juni 2022 opent een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Hiermee stimuleert de overheid naast duurzame energieproductie ook CO2 -reductie. Voor deze subsidie is wederom € 5 miljard beschikbaar is gesteld.