Laatste SDE+ subsidie ronde

De SDE+ subsidie houdt op

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ subsidie) zoals we deze kennen gaat veranderen, we leggen u uit wat dit voor uw bedrijf betekent zodat u goed voorbereidt bent. De huidige SDE+ subsidie stimuleert bedrijven met een grootverbruikersaansluiting om groene energie op te wekken door middel van windmolens, zonnepanelen en warmte uit biomassa. De subsidie vergoedt het verschil tussen de lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge investeringskosten van duurzame energiesystemen voor een periode van vijftien jaar. Sinds 2011 heeft deze subsidie Nederland geholpen met de energietransitie en zijn er honderdduizenden zonnepanelen geplaatst.

De nieuwe regeling

De nieuwe subsidie (SDE++) is gebaseerd op het verlagen van CO2 uitstoot en start in 2020. Doordat de focus ligt op het reduceren van CO2 uitstoot doen meerdere technieken mee met deze subsidie. Voor organisaties die willen verduurzamen met behulp van zonnepanelen houdt dit in dat er geconcurreerd moet worden met meer, andere en goedkopere technieken die ook aanspraak kunnen maken op de beschikbare subsidie. Daardoor is de komende najaarsronde van 2019 het meest gunstige moment om voor uw bedrijf SDE+ subsidie voor zonne-energie aan te vragen.

Aftellen naar de laatste SDE+ subsidie ronde

Dit najaar op 29 oktober start de allerlaatste SDE+ aanvraag ronde. Om optimaal te kunnen profiteren van deze subsidie is het belangrijk dat de subsidie op de juiste manier wordt aangevraagd. De kans dat subsidie wordt toegekend is het hoogst wanneer we op tijd de aanvraag doen. Een goede subsidieaanvraag vraagt om een goede voorbereiding en we vragen u daarom om tijdig te beginnen. Wij kunnen u hierbij helpen en tellen daarom samen met u af naar de opening van de laatste SDE+ ronde en zorgen ervoor dat uw aanvraag op de juiste manier wordt ingediend.

Wilt u weten wat de SDE subsidie voor u bedrijf of organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.