SDE++ subsidie aanvragen?

Op 24 november 2020 start de eerste aanvraagronde voor de nieuwe SDE++ subsidie. SDE++ is de opvolger van SDE+. Deze nieuwe subsidie is in het leven geroepen voor technieken die zorgen voor een reductie van CO2.

De SDE++ is op een aantal punten anders dan de SDE+. Zo is minder subsidie beschikbaar dan voorheen. Daarnaast is de overheid strenger in het toekennen van SDE++ subsidie en moeten CO2-reducerende technieken met elkaar concurreren. Het is daarom nog belangrijker om de subsidie aan te laten vragen door een gespecialiseerde partij.

Wij hebben veel ervaring met het aanvragen van subsidies, waardoor de kans op uiteindelijke toekenning groter is. Daarnaast ontzorgen we u in het gehele proces, van subsidieaanvraag tot ontwerp, installatie, service én onderhoud.

Lees nu alles over SDE++ en ontdek hoe wij u kunnen helpen met het aanvragen van deze subsidie:

De opvolger van SDE

SDE staat voor ‘’Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie’’. Deze subsidie is door de overheid bedacht om investeringen in duurzame energie, zoals zonnepanelen, te stimuleren. De subsidie wordt gegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In 2011 werd de SDE regeling gewijzigd en hernoemd naar SDE+. In 2020 is de regeling opnieuw aangepast en veranderd in SDE++. Het doel van de SDE++ is om de doelen uit het klimaatakkoord voor 2030 en 2050, waaronder een CO2-reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

Het grote verschil tussen de SDE+ en de SDE++ subsidie is dat de SDE+ zich richt op duurzame energieproductie, terwijl de SDE++ zich richt op technieken die zorgen voor minder CO2-uitstoot. De SDE++ kijkt daarom niet langer naar de hoeveelheid kWh duurzame energie per hoeveelheid verstrekte subsidie, maar naar het aantal ton CO2-uitstoot dat wordt voorkomen. Vervolgens wordt er op basis van efficiëntie subsidie toegekend.

Omdat de regeling alle meetbare eenheden (bijvoorbeeld kWh elektriciteit) omrekent naar de CO2-uitstoot die daarmee voorkomen is, maken de meest efficiënte projecten het eerste aanspraak op subsidie.

Concurrentie met andere technieken

Het doel van de SDE+ is dat technieken die CO2 reduceren onderling met elkaar concurreren. Daarom zijn er in 2020 een aantal nieuwe technieken toegevoegd die in aanmerking komen voor subsidie.

Nieuwe technieken die bijvoorbeeld zijn toegevoegd zijn:
  • Aquathermie
  • Warmtebenutting uit champost
  • Industriële restwarmte
  • Geothermie
  • Waterstofproductie via elektrolyse
  • Daglichtkas
De SDE++ is techniekneutraal en beoordeeld alle technieken op een eerlijke manier. De techniek die zorgt voor de meeste kostenefficiëntie komt als eerste in aanmerking voor de beschikbaar gestelde subsidie. Op deze manier wil de overheid kostenefficiëntie dus belonen.

In 2021 worden er nog een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Denk daarbij aan geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw.

Hoeveel subsidie is beschikbaar binnen SDE++?

De Nederlandse overheid wil met SDE++ zoveel mogelijk emissiereductie bereiken tegen zo laag mogelijke kosten. Voor de eerste ronde van SDE++ is daarom 5 miljard subsidie beschikbaar gesteld door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Dit is een stuk minder dan de voorgaande jaren. Zo werd in 2017 en 2018 nog 12 miljard euro per jaar SDE subsidie gegeven .

Wat is het maximale subsidiebedrag per ton CO2?

De technieken die aanspraak kunnen maken op SDE++, krijgen maximaal 300 euro per ton CO2 aan subsidie.

De subsidieaanvraag voor SDE++ wordt anders berekend. Zo vergoedt SDE++ het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Dit noemen we de ‘’onrendabele top’’.

Dit betekent dat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van de hoogte van de energieprijs. Wanneer de energieprijzen hoog zijn, dan ontvangt u minder SDE++ subsidie, maar meer van uw energieafnemer. Wanneer de energieprijzen laag zijn, dan krijg u meer SDE++ subsidie, maar ontvangt u minder van uw energieafnemer.

Technieken die een hogere subsidiebehoefte hebben kunnen aanspraak maken op SDE++, maar krijgen niet de volledige onrendabele top middels een subsidie.

Wanneer zijn de subsidierondes?

In 2021 zal er slechts één subsidieronde plaatvinden. De eerste subsidieronde voor 2021 start op dinsdag 24 november 2020 en eindigt op donderdag 17 december 2020.

De subsidieronde bestaat uit verschillende fases met bijbehorende fasegrenzen euro/ton CO2.

Het is belangrijk om de aanvraag in de correcte fase in te dienen. Uiteraard weten wij precies hoe en wanneer we de subsidieaanvraag voor u moeten indienen.

Nu al aanmelden voor de subsidieronde? Neem dan contact met ons op!

Strengere eisen aan subsidieaanvraag

De overheid is met SDE++ ook een stuk strenger geworden in het toekennen van subsidie. Zo moet een aanvraag beter onderbouwd zijn dan voorheen en moet deze uitgebreide berekeningen bevatten.

Wanneer u de subsidieaanvraag via ons laat lopen, dan maken wij deze uitgebreidere berekeningen voor u en zorgen wij voor een goede onderbouwing.

Het aanvragen van de nieuwe SDE++ subsidie is complex en arbeidsintensief, maar wij weten precies hoe we dit voor u moeten doen. Daardoor neemt de kans toe dat u eindelijk subsidie ontvangt voor uw zonnepanelen / PV-installatie.

SDE++ laten aanvragen voor Solisplan (op uw bedrijfsnaam!)

Wij vragen de subsidie aan op uw bedrijfsnaam. Veel aanbieders van zonnepanelen vragen graag subsidie voor u aan, maar vragen deze subsidie niet aan op uw bedrijfsnaam. In plaats daarvan vragen ze de subsidie op hun eigen naam aan.

U bent vervolgens verplicht om zonnepalen bij deze aanbieder af te nemen, anders kunt u geen aanspraak meer maken op subsidie!

Wij vinden dit niet de meest correcte manier van zaken doen en vragen de subsidie daadwerkelijk aan op uw bedrijfsnaam. Vervolgens kunt u zelf de keuze maken of u de zonnepalen ook door ons laat leveren en installeren.

Van SDE++ aanvraag tot plaatsing van zonnepanelen installatie

Uiteraard kunt u, nadat de subsidie is toegekend, uw complete zonnepanelen installatie door ons laten installeren. We verzorgen het complete proces. We maken een legplan en dakstudie en stemmen het e.e.a. af met de verzekeraar. We plaatsen de zonnepanelen-installatie en verzorgen het onderhoud daarvan.

Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat onze zonnepanelen installatie van goede kwaliteit is. We leveren onze installaties standaard op mét Scope12 certificering. Deze regeling is in 2020 in het leven geroepen met als doel te zorgen voor meer brandveiligheid. U kunt er dus zeker van zijn dat onze installaties 100% degelijk en veilig zijn.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Solisplan

Alfred Nobelstraat 3a
5491 DB
Sint-Oedenrode
info@solisplan.com
085-3031325