Welke verschillende stimuleringsregelingen zijn er?

De overheid heeft verschillende stimuleringsregelingen in het leven geroepen om investering in duurzame energie interessant en rendabel te maken. In hoofdlijnen is het belangrijkste verschil tussen regelingen de grootte van uw aansluiting. De SDE++-subsidie is bedoeld voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting (doorlaatwaarde hoger dan 3 x 80 Ampère), terwijl de kleinschaligheidsinvesteringsafstrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in het leven zijn geroepen voor bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (maximale doorlaatwaarde tot 3 x 80 Ampère).

Subsidies en fiscale regelingen
SDE++
De overheid maakt onderscheid tussen subsidies en fiscale regelingen. De Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is een subsidie. U komt u in aanmerking voor de SDE++ als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. U bent eigenaar, of heeft toestemming van de eigenaar van het dak waar de zonnepanelen geplaatst gaan worden;
  2. Als u de zonnepanelen niet op een dak plaatst, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig;
  3. U heeft een grootverbruikersaansluiting die groter is dan 3 x 80 Ampère, of u bent van plan deze aan te vragen;
  4. De installatie die u gaat bouwen, is groter dan 15 Wattpiek (15 kWp);
  5. Bij een installatie groter dan 500 kWp is een haalbaarheidsstudie noodzakelijk.

Lees hier meer over het ontstaan en de werking van de SDE subsidie.

KIA
De KIA is een fiscale regeling. Investeringen tussen € 2.401 en € 332.994 komen in aanmerking voor KIA. Met de KIA kunt u tot 28% investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

EIA
De EIA is een fiscale regeling. Investeringen in zonnepanelen vanaf 15 kilowattpiek (kWp) die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet met een maximale doorlaatwaarde van 3×80 Ampère komen in aanmerking voor EIA. Met de EIA kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan uw belastingvoordeel oplopen tot 11,8%. Let op! Het is belangrijk dat u uw investering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt op moment dat u de opdracht tot het installeren van zonnepanelen heeft verstrekt.

ISDE
Een zonnepaneleninstallatie met een vermogen vanaf 15 kilowattpiek (kWp) komt in aanmerking voor de ISDE subsidie. Daarbij geldt als aanvullende eis dat in het jaar voorafgaand aan de installatie het elektriciteitsverbruik minimaal 50.000 kWh moet zijn geweest. Heeft u een lager verbruik, dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van de EIA en is daarmee uw investering rendabel. De hoogte van de subsidie bedraagt 125 euro per kilowattpiek.