TV de Kienehoef gaat zonnepanelen plaatsen

De Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Kienehoef heeft ingestemd met de investering tot de aanschaf van zonnepanelen. Begin volgend jaar wordt gestart met de aanleg van de zonnepanelen in samenwerking met Solisplan.

Het plan om de club te verduurzamen is niet uit de lucht komen vallen. Zo’n twee jaar geleden werd het idee opgepakt om de vereniging zuiniger te maken. Voorzitter Kasper Tersmette: “Het begon omdat het ledenaantal terugliep. We wilde de begroting op orde houden zonder contributieverhoging. Zaak is dan om de kosten omlaag te brengen. Zo hebben we er aan gedacht om bijvoorbeeld de lampen van het park om te zetten naar ledverlichting. Dat is kostbaar en bovendien gaan de technische ontwikkelingen op dat gebied erg snel. Uiteindelijk kwamen we uit bij zonnepanelen. Ook een dure aangelegenheid, maar dat bood veel meer voordelen.”

Bron: MooiRooi