Solar Magazine over het project voor Van Sleuwen in Veghel

Project in beeld

In de rubriek ‘Project in beeld’ publiceert Solar Magazine wekelijks een – niet uitputtend – overzicht van opgeleverde zonne-energieprojecten met een omvang van 500 tot 2.000 zonnepanelen. Dit keer is het project van Van Sleuwen Holding uitgelicht. 

Solisplan heeft bij agrariër Van Sleuwen Holding in Veghel 1.010 zonnepanelen geïnstalleerd. De zonnepanelen op de daken leveren zo’n 280.000 kilowattuur zonnestroom per jaar op. Het pv-systeem is verdeeld over 3 varkensstallen. Vanwege de constructie van het dak is voor elk dak een apart legplan ingetekend. Daarnaast is ook rekening gehouden met de luchtwassers achter de stallen. De zonnepanelen mogen hier niet te dichtbij liggen vanwege schadelijke stoffen die de zonnepanelen kunnen aantasten.

 

Bron: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19885/project-in-beeld-31-zonnepanelen-voor-zorgcentrum-metaalbedrijf-en-agrariers