Kansen voor zakelijke kleinverbruikers door ISDE

Kansen voor zakelijke kleinverbruikers door ISDE

Eind 2020 is er een subsidie beschikbaar gekomen waar bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère) gebruik van kunnen maken. De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is vanaf 2022 uitgebreid zodat meer bedrijven deze subsidie kunnen gebruiken voor zonnepanelen op het dak. De subsidie loopt tot en met 2023.

Oorspronkelijk was de subsidie gericht op MKB-bedrijven. Tegenwoordig kunnen ook andere partijen aanspraak maken op deze subsidie. Denk hierbij aan ondernemers in bijvoorbeeld de landbouw en ander vastgoed met een hoog eigen verbruik zoals kleine industrie en theaters. De ISDE is niet beschikbaar voor particulieren. Ook VVE’s en stichtingen kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.

Hoe werkt de ISDE en wat zijn de voorwaarden?
ISDE subsidie kan alleen worden ingediend voor een nieuw zonnestroomsysteem. Hierbij is het van belang dat de aanvraag voor subsidie ingediend moet worden, voordat een koopovereenkomst met de installateur wordt aangegaan. Het vermogen van de installatie bepaalt de exacte hoogte van de subsidie. De subsidie
Om aanspraak te maken op ISDE dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Waar in 2021 nog een bovengrens gold van 100 kWp vervalt deze in 2022. In 2022 zal er dus geen maximumvermogen meer gelden;
  • Het bedrijf dient een kleinverbruikersaansluiting met een doorlaatwaarde van maximaal 3 x 80 Ampère te hebben
  • Het bedrijf dient in het voorgaande jaar een verbruik te hebben gehad van minimaal 50.000 kWh;
  • De installatie moet uitgevoerd worden door een installatiebedrijf en mag dus niet zelf worden uitgevoerd.

De hoogte van de subsidie bedraagt € 125 per kWp. Als er al eerder subsidie is verstrekt voor de zonnestroominstallatie, is er geen recht meer op ISDE.  Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).