Duurzaam investeren loont!

Duurzaam investeren loont!

Het zakelijk opwekken van energie heeft veel voordelen: bespaar op uw energiekosten, reduceer CO2 uitstoot en geef uw onderneming een duurzame uitstraling. Bij het installeren van zonnepanelen komt echter veel kijken. Wat zijn de kosten en wat het is rendement? Door uw eigen energieleverancier te worden bespaart u niet alleen geld, u verdient het zelfs. In veel gevallen verdient u uw investering binnen 8 jaar terug, terwijl de zonnestroominstallatie ongeveer 25 jaar mee kan.

Investeren in zonne-energie is een veilige en rendabele keuze. Dat komt omdat duurzame investeringen sterk gestimuleerd worden door de overheid. Op de lange termijn is de cashflow stabiel en de afwijking ten opzichte van het gemiddelde zal ook op de lange termijn minimaal zijn. De eigenschappen van zonne-energie kennen op lange termijn een lage volatiliteit op de productie. Zonne-energie is immers goed te voorspellen. Er is minder zekerheid over de energieprijzen, maar dat wordt gedeeltelijk weer gecompenseerd door de SDE++ subsidie en het aangaan van langlopende overeenkomsten met energieleveranciers. Indien u het systeem middels een financiering wenst aan te schaffen, biedt een beschikking waarop de subsidie voor uw project is toegekend veel zekerheid voor het rendement. Een financier zal dan sneller bereid zijn om u de gewenste financiering te verstrekken.

Performance Ratio
Er zijn verschillende kengetallen die invloed hebben op de terugverdientijd en rendabiliteit van een systeem. Een belangrijke factor is de Performance Ratio (PR) van uw systeem. Dit komt omdat de SDE++ subsidie een productiesubsidie is. U ontvangt dus subsidie voor iedere opgewekte kWh die het systeem produceert. Daarnaast ontvangt u van uw energieleverancier een terugleververgoeding voor de stroom die u teruglevert aan het elektriciteitsnet. Hierdoor is het van belang om uw systeem zo te ontwerpen dat de PR zo hoog mogelijk is. Dit is van diverse kenmerken afhankelijk, waaronder het aantal zonnepanelen, de oriëntatie en hellingshoek van de zonnepanelen en mogelijke schaduw van bomen of obstakels op uw dak. Al deze componenten nemen wij mee in uw businesscase, zodat uw systeem de hoogst mogelijke performance behaalt.

Exploitatiekosten
Om inzicht te krijgen in de rendabiliteit van uw systeem is het niet alleen noodzakelijk om de initiële investering in de berekening mee te nemen. U dient ook rekening te houden met operationele kosten. Denk daarbij aan een hogere verzekeringspremie en onderhoudskosten. Het is dus belangrijk om na te gaan of uw rendementscijfers inclusief of exclusief exploitatiekosten zijn berekend. Exploitatiekosten zijn noodzakelijk voor een goed rendement, maar het blijven kosten en dienen dus van uw rendementscijfer gehaald te worden.

Financiering voor zonnepanelen
Een goede financiering verkrijgen is voor veel ondernemers een uitdaging. Dit geldt ook voor zonne-energieprojecten. Veel projecten zijn te klein voor specifieke projectfinanciering en te groot voor eigen vermogen. Hierdoor kan een systeem deels met eigen vermogen en deels met vreemd vermogen gefinancierd worden. Bij het berekenen van deze verhouding zal de financier ook de ratio’s uit de jaarrekening van uw onderneming meenemen. Dit vertaalt zich in een rente- en risicoprofiel van het financieringsbestanddeel. Dit profiel is belangrijk om de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen te bepalen. Zo kan een project met een rentabiliteit van 3 procent uiteindelijk 10,5 procent per jaar opleveren voor een onderneming die het project volledig met eigen middelen heeft gefinancierd. Als in plaats van 100 procent eigen vermogen ook een deel met vreemd vermogen is gefinancierd met een rentevergoeding die lager ligt dan de rentabiliteit van het project zelf, dan gaat het rendement op het eigen vermogen omhoog. Deze hefboomwerking zorgt voor extra rendement voor uw onderneming. Kortom: duurzaam investeren loont!