Subsidie op zonnepanelen?

Wij regelen het!

Solisplan vraagt voor u de zogenaamde SDE++ subsidie aan, wij hebben alleen enkele gegevens van uw bedrijfspand nodig. SDE subsidie is een belangrijk onderdeel in de terugverdientijd voor uw systeem. Met deze subsidie groeit uw rendement en zakt de terugverdientijd van uw PV-installatie aanzienlijk!

SDE++ subsidie aanvragen
Jaarlijks is er een openstellingsronde voor het aanvragen van SDE++ subsidie. De subsidie is bedoeld voor technieken die CO2 reduceren. Er wordt jaarlijks 5 miljard beschikbaar gesteld. De technieken die aanspraak kunnen maken op SDE++, krijgen maximaal 300 euro per ton CO2 aan subsidie.

De SDE++ is op een aantal punten anders dan de SDE+. Zo is er minder subsidie beschikbaar dan voorheen omdat deze over meerdere categorieën wordt verdeeld en de overheid strenger is bij het toekennen. Het aanvragen van de nieuwe SDE++ subsidie is complex en arbeidsintensief. Laat daarom de subsidie aanvragen door een gespecialiseerde partij! Wij weten precies hoe we dit voor u moeten doen. Solisplan heeft veel ervaring met het aanvragen van subsidies, waardoor de kans op toekenning veel groter is.

Help mij bij mijn aanvraag

Hoe werkt het?

Het doel van de SDE++ is dat technieken die CO2 reduceren onderling met elkaar concurreren. Daarom zijn er een aantal nieuwe technieken toegevoegd die in aanmerking komen voor subsidie, zoals:

  • Aquathermie
  • Warmtebenutting uit champost
  • Industriële restwarmte
  • Geothermie
  • Waterstofproductie via elektrolyse
  • Daglichtkas

Later zijn er nog een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Denk daarbij aan geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw.

SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Dit noemen we de ‘onrendabele top’. Dit betekent dat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van de hoogte van de energieprijs. Wanneer de energieprijzen hoog zijn, dan ontvangt u minder SDE++ subsidie, maar ontvangt u meer van uw energieafnemer. Als de energieprijzen laag zijn, dan krijgt u meer SDE++ subsidie, maar ontvangt u minder van uw energieafnemer.

Help mij bij mijn aanvraag

Gratis subsidiecheck

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor subsidie?

Met zonnepanelen op uw bedrijfspand kunt u flink besparen. Maar u wilt graag weten hoeveel precies. Vul uw gegevens in en u krijgt binnen 1 werkdag een subsidie- en besparingsindicatie!

Wij helpen u snel met:

  • Complete SDE++ subsidieaanvraag
  • Berekening energie- en kostenbesparing
  • Een kosteloos plan op maat
Meer over subsidie