Zonnepanelen voor de Baanderij

De Baanderij is een unieke organisatie, die de volledige winst op tank- en wasbeurten besteedt aan de meest uiteenlopende hulpverleningsprojecten.

Wereldwijd bieden tal van organisaties hulp aan mensen die het slachtoffer zijn geworden van natuur- of oorlogsgeweld. Daarvoor hebben deze ngo’s (Non Gouvernmental Organisations) vaak van alles direct nodig. De Baanderij in Gouda helpt met hulpgoederen zoals aggregaten, boten, dekens, gereedschappen, kleding, overlevingspakketten, reserveonderdelen, tenten, voedsel, voertuigen en nog veel meer. In 1999 startte De Baanderij met een ideële missie zonder winstoogmerk. En nog altijd bieden zij hun diensten op non-profit basis aan.

Naar de website van De Baanderij

140.000 kWh per jaar 2017 EIA subsidie

De vragen van de klant

De Baanderij wil op meer vlakken zijn verantwoordelijkheid nemen. Daarom zochten zij naar een partner om voor 100% over te stappen op duurzame elektriciteit. Zij vonden de website van Solisplan online. De eerste gesprekken verliepen zeer positief, waardoor zij op basis van vertrouwen voor ons kozen. Het was ook voor Solisplan een mooi project!

De Solisplan-oplossing

Wij hebben het gehele traject van A-Z opgepakt voor De Baanderij. We startten met de reeds aanwezige aansluiting voor kleinverbruik. Hiervoor hebben wij de EIA-subsidieaanvraag opgesteld en ingediend. Daarnaast hebben wij uiteraard samen met de klant de installatie ontworpen en geplaatst. En, zoals beloofd, kan deze installatie voorzien in 100% van de stroombehoefte van De Baanderij.

Samen met De Baanderij kwamen wij tot de volgende oplossing:

  • Piekvermogen – 156 kWp*
  • Jaaropbrengst – 000 kWh** per jaar
  • 580 zonnepanelen op eigen dak
  • 100% voorzien in stroombehoefte

Solisplan heeft verder voor De Baanderij de contacten gelegd met de meetverantwoordelijke en met de netwerkbeheerder. De extra stroom kan inde zomer voordelig worden terug geleverd. Dit dekt het extra verbruik in de winter, zodat onder de streep 100% van de energiebehoefte zelf wordt opgewekt op het dak van De Baanderij. De Baanderij heeft het gehele project zelf gefinancierd.

*kWp = kilowattpiek.
Het Wattpiekvermogen op een zonnepaneel duidt het vermogen aan dat het zonnepaneel onder laboratoriumomstandigheden afgeeft. D.w.z. bij een instraling van 1000 Watt per m2 en een temperatuur van 25 gr Celsius.

**kWh per jaar = kilowattuur per jaar.
1 kWh = 1000 Wh. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd of verbruikt vermogen van 1000 Watt of 1 kW.

Background Image

Bekijk de volledige project video